بعضی لینک ها اشتباه است     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

           

آبان 95 - سایت دانلود پایان نامه با فرمت ورد word
سفارش تبلیغ
صبا
صفحه اصلی پیام‌رسان پارسی بلاگ پست الکترونیک درباره اوقات شرعی
1 2 3 4 5 >

95/8/16
9:8 ص

پایان نامه

 عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی پیشرفت در حوزه علم و فناوری

پایان‌نامه کارشناسی ارشد  رشته مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی

 

تکه هایی از متن :اسلامی و ایرانی بودن الگو؛ معنا و مفهوم

در بیان این مفهوم نظرات مختلفی ارائه شده است که به برخی از آن‌ها­ اشاره می‌شود:

الگوى پیشرفت، ­­ظرفىداردوآناسلامىوایرانىبودنآناست. ­اینظرفاسلامىوایرانىازهمجدانیست. ­اسلامبهایرانىهویّتبخشیدوایرانىنیزموجباتگسترشاسلامرافراهمنمود. ­اسلامىبودنالگوناظربهمبانىاندیشه، ­جهانبینی، ­اهدافمیانىونهایى، ­­ارزشهاوروشهاستکهازاسلاممایه می گیرد. ­هرملتىبخواهدازالگوىتوسعهسرمشقبگیرد، ­­بایدویژگی‌ها­یجغرافیایى، ­­انسانى، ­­سیاستی، ­­اقتصادى، ­­فرهنگىوفرصتهاوتهدیدهاىخودرادراصلاحالگومدّنظرقراردهد، ­­پسایرانىبودن الگوامرىاجتناب‌ناپذیراست (مصباحی مقدم، ­1389). رهبری معظم نیز از همان ابتدا به در جلسات و گردهمایی‌ها­ی مختلف به فراخور شرایط به شرح و تبیین مؤلفه‌ها­ی مختلف این اصطلاح پرداختند. ­ایشان در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی الگو (10/9/1389) هدف از تدوین این الگو را این گونه بیان فرمودند: پیشرفت کشور و تحولى که به پیشرفت منتهى میشود، ­­ باید طورى برنامه‏ریزى و ترتیب داده شود که انسان بتواند در آن به رشد و تعالى برسد؛ انسان در آن تحقیر نشود. ­ هدف، ­­ انتفاع انسانیّت است، ­­ نه طبقه‏اى از انسان، ­­ حتّى نه انسانِ ایرانى. ­ پیشرفتى که ما می‌خواهیم بر اساس اسلام و با تفکّر اسلامى معنا کنیم، ­­ فقط براى انسان ایرانى سودمند نیست، ­­ چه برسد بگوئیم براى طبقه‏اى خاص. ­ این پیشرفت، ­­ براى کلّ بشریت و براى انسانیت است. ­در  دیدار روسای سه قوه و مسئولان و مدیران بخشهای مختلف نظام (1387/06/19) بیان می دارند: ما فرقمان با بقیّه‏ گروه‏هایى که در کشورهاى مختلف مى‏آیند یک رژیمى را تغییر می‌دهند، ­­ بر سر کار مى‏آیند و قدرت را به دست می‌گیرند، ­­ این است که ما آمدیم براى اینکه یک جامع? اسلامى به وجود بیاوریم؛ ما آمدیم تا حیات طیّب? اسلامى را براى کشورمان و براى مردممان بازتولید کنیم؛ آن را تأمین کنیم. ­ و اگر بخواهیم با یک نگاه وسیع‌تر نگاه کنیم، ­­ چون بازتولیدِ حیات طیّب?‏ اسلامى در کشور ما می‌توانست و می‌تواند همچنان الگویى براى دنیاى اسلام شود، ­­ در واقع آمدیم براى اینکه دنیاى اسلام را متوجه به این حقیقت و این شجر? طیّبه بکنیم؛ ما براى این آمدیم. ­ هدف، ­­ جز این چیزدیگرى نبود، ­­ الآن هم هدف جز این چیز دیگرى نیست. ­نظام اسلامى، ­­ نظامى است بر پایه‏ى مبانى اسلام. ­ هر جا که توانسته‏ایم وضع موجود و ساختار کنونى نظام خودمان را بر پایه‏ اسلام قرار بدهیم، ­­ این خوب است، ­­ مطلوب است؛ هر جا نتوانستیم، ­­ سعى ما باید این باشد که آن را بر همان پایه و مبناى اسلامى قرار بدهیم؛ از او نباید تخطّى کنیم. ­ این هدف ماست.

 ایشان در در دیدار دانشجویان دانشگاه فردوسى مشهد (1386/02/25) در توضیح اسلامی ـ ایرانی بودن الگو بیان می‌دارند: ­ما باید پیشرفت را با الگوى اسلامى - ایرانى پیدا کنیم. ­ این براى ما حیاتى است. ­ چرا می‌گوییم اسلامى و چرا میگوییم ایرانى؟ اسلامى به خاطر اینکه بر مبانى نظرى و فلسفى اسلام و مبانى انسان‏شناختى اسلام استوار است. ­ چرا میگوییم ایرانى؟ چون فکر و ابتکار ایرانى، ­­ این را به دست آورده؛ اسلام در اختیار ملت‌ها­ى دیگر هم بود. ­ این ملت ما بوده است که توانسته است یا می‌تواند این الگو را تهیه و فراهم کند. ­ پس الگوى اسلامى -ایرانى است. ­ البته کشورهاى دیگر هم از آن، ­­ بدون تردید استفاده خواهند کرد؛ همچنانى که تا امروز هم ملت ما و کشور ما براى بسیارى از کشورها در بسیارى از چیزها الگو قرار گرفته، ­­ اینجا هم یقیناً این الگو مورد تقلید و متابعت بسیارى از ملتها واقع خواهد شد.

همانگونه­ که اشاره شد پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دینی در ایران، ­­ضرورت و امکان دینی شدن زندگی فردی، ­­جمعی و اجتماعی مردم بیش از همه دغدغ? مردم، ­­اندیشمندان، ­مسلمانان و رهبران حکومت اسلامی بوده است. ­ لذا آنگاهکهازالگوىاسلامىودینىسخن گفته می‌شود، ­­­قاعدتاالگویىمد نظرماستکهداراىمبانى، ­­ساختار، ­­محتوا واهدافدینىِ اسلامىبودهوراه‌ها­ىوصولبهاهدافرادرچارچوبفهمدینىویاآنچهامروز بنامعلمدینىنامبرداهشدهاست، ­­فراهمآورد (ابطحی، ­منتظر، ­(1391) ص 125)

 بیان این نکته ضروری است که جغرافیای ایران تاثیری در مبانی پیشرفت در عرصه‌های مختلف، ­از جمله عرص? علم و فناوری ندارد بلکه ایران، ­ظرفی برای پیشرفت و تحوّل می باشد؛ چرا که اسلام و مبانی آن در پیشرفت یک حقیقت فراجغرافیایی بوده و محدود به یک زمین و منطقه نیست همان‌طور که کلام وحی و پیامبری منحصر به یک مکان و سرزمین خاصی نیست. ­و پرواضح است یک حقیقت فراجغرافیایی اگر بخواهد در یک منطقه و با خصوصیّات انسان‌ها­ی متفاوت پیاده شود چگونگی آن رنگ و شکل خاص به خود را خواهد داشت. ­همان‌طور که کلام وحی به حسب نوع توانایی، ­­فهم و ادراک مردم بیان می شد؛ و کار فقیهان تطبیق حقیقت جامع و فراگیر دین با شرایط و خصوصیّات زمان و مکان می باشد. پیشرفتی که با اقتضائات­ جهان‌بینی اسلامی بنا شده باشد، ­­پیشرفتی حقیقی است و دارای ویژگی‌ها­ی زیر است:

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 

پایان نامه ارشد : تحلیل لایحه الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت با توجه به اقتضائات اسلامی


  

95/8/7
7:39 ع

بررسی مقایسه ای تحلیل گفتانی سیاست خارجی اوبامای نامزد ریاست جمهوری و اوبامای رییس جمهور در قبال خاورمیانه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی مقایسه ای تحلیل گفتانی سیاست خارجی اوبامای نامزد ریاست جمهوری و اوبامای رییس جمهور در قبال خاورمیانه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

چکیده

تحقیق حاضر درصدد است تا با استفاده از نظریه- روشِ تحلیلِ گفتمانِ انتقادیِ مدّنظر نورمن فرکلاف و نظریه- روشِ گفتمانیِ ارنستو لاکلاو و شانتال موف، به تحلیلِ گفتمانِ سیاستِ خارجیِ باراک اوباما در قبالِ خاورمیانه، و اختصاصاً به تحلیلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهایی بپردازد که او در دورانِ نامزدی اش برای ریاست جمهوری و ریاست جمهوری اش در قبالِ عراق و افغانستان در پیش گرفته است. هدفِ اصلیِ این تحقیق، مقایس? گفتمانِ این سیاست ها و راهبردها در این دو دوران است. اگر بخواهیم از واژگانِ فرکلاف بهره جوییم، باید بگوییم که هدف، ‘غیر طبیعی ساختنِ’ آن چیزی است که ‘طبیعی جلوه داده شده است’. به بیانی دیگر، هدف، آشکار ساختنِ ‘پنهان سازی هایِ’ زبانی- متنی است. نتیجه ای که با استفاده از تحلیلِ بینامتنیِ مدّنظرِ فرکلاف به دست خواهد آمد حاکی از این امر است که سیاست ها و راهبردهایِ اوباما در قبالِ عراق در دورانِ ریاست جمهوری اش نسبت به دورانِ پیش از آن، یعنی، دورانِ نامزدی اش برایِ ریاست جمهوری، دارای ‘گشتی’ اساسی نشده اند و محورها و اصولِ یکسانی را دنبال می نمایند. سیاست ها و راهبردهای او در قبالِ افغانستان نیز حولِ امورِ ضروری و الزامی ای سامان یافته اند که در پیش گیریِ آن ها نشان دهند? تعهد و مسئولیت پذیریِ دولتِ ایالات متحده نسبت به حفظِ امنیّتِ ملّیِ آمریکا خواهد بود. آن چه با بهره گیری از نظریه- روشِ تحلیلِ گفتمانیِ مدّنظرِ لاکلاو و موف نیز حاصل خواهد آمد حاکی از این امر است که دالِّ برتر در گفتمانِ سیاست ها و راهبردهایِ اوباما در قبالِ عراق در دورانِ نامزدیِ ریاست جمهوری اش، ‘به پایان رسانیدنِ “مسئولیت پذیران?” جنگِ عراق’، و در دورانِ ریاست جمهوری اش، ‘به رسمیّت شناختنِ حاکمیّتِ عراق’ است. هم چنین خواهیم دید که دالِّ برتر در گفتمانِ سیاست ها و راهبردهایِ او در قبالِ افغانستانْ در دورانِ نامزدی اش برایِ ریاست جمهوری و در ابتدایِ دورانِ ریاست جمهوری اش، ‘ضرورت و الزامیّتِ اعزامِ سربازانِ بیشتر به افغانستان’، و در انتهایِ دورانِ ریاست جمهوری اش، ‘ضرورت و الزامیّتِ واگذاریِ“تدریجیِ” و “مسئولیت پذیران?”  نقش هایِ اصلی به حکومتِ افغان’ است. این ها نقاطِ گره گاهی، یا همان نقاطی هستند که در زمین? گفتمانِ اوباما آن چنان از موقعیّتی برتری برخوردار گردیده اند که وقته هایِ گفتمانی حولِ هر یک از آنان مفصل بندی شده اند. هم چنین، در مفصل بندی و مدلِ گفتمانِ سیاست ها و راهبردهایِ اوباما در قبالِ عراق و افغانستان مشاهده خواهیم نمود که او در دورانِ نامزدی اش برایِ ریاست جمهوری و در دورانِ ریاست جمهوری اش، “دیگری هایی” را با مشخّص ساختنِ مرزِ ضدیّتی، تعریف نموده است.

واژگان کلیدی: اوباما، عراق، افغانستان، گفتمان، تحلیلِ گفتمان، دورانِ نامزدیِ ریاست جمهوری، دورانِ ریاست جمهوری.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی مقایسه ای تحلیل گفتانی سیاست خارجی اوبامای نامزد ریاست جمهوری و اوبامای رییس جمهور در قبال خاورمیانه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

بررسی مقایسه ای تحلیل گفتانی سیاست خارجی اوبامای نامزد ریاست جمهوری و اوبامای رییس جمهور در قبال خاورمیانه

Related posts:


  

95/8/7
7:39 ع

مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر آزمایشگاه واقعی و مجازی بر یادگیری درس علوم تجربی بود. جامعه آماری شامل 96 نفر از دانش آموزان پسر پایه هفتم دوره اول متوسطه مدرسه نمونه دولتی شهید چمران شهرستان پیشوا بود و نمونه ها شامل 2 گروه 31 نفری که بصورت تصادفی انتخاب شدند. روش پژوهش، شبه آزمایشی و ابزار پژوهش آزمون محقق ساخته بود. طرح پژوهش بصورت پیش آزمون  پس آزمون بود و برای آموزش گروه مجازی از نرم افزار شبیه سازی شده کروکودیل شیمی و فیزیک استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و آزمون تحلیل کوواریانس صورت پذیرفت. نتایج حاکی از آن بود که روش آزمایشگاه مجازی موجب افزایش یادگیری دانش آموزان شده است.

 

کلید واژه ها: آزمایشگاه واقعی، آزمایشگاه مجازی، یادگیری، علوم تجربی، نرم افزار کروکودیل

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی 

Related posts:


  

95/8/7
7:39 ع

پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

بیان مساله

هدف از آموزش علوم تجربی،  آموزش پدیده هایی است که در زندگی روزانه مشاهده می شود. در همه نظامهای آموزشی جهان، آموزش و یادگیری علوم تجربی از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و تلاش می شود تا همه دانش آموزان، ضمن آشنایی با اصول و مفاهیم علوم تجربی و کسب سواد علمی لازم، آگاهی های لازم برای یک شهروند مطلوب را کسب کنند.

در ابتدای قرن بیستم رویکرد اثبات گرایی و آموزش با اثبات و فهم مطالب به کمک آزمایش و تجربه تقریباَ با روند ایجاد و رشد تمام رشته ها ی علمی حکم فرما شد. در اوایل قرن گذشته دست اندر کاران آموزش به اهمیت به کار گیری و استفاده از وسایل کمک آموزشی پی بردند و متوجه شدند هر قدر موضوعات علوم پایه عینی و ملموس تر باشد میزان یادگیری بیشتر خواهد شد ( شویک[1]، 1992). بعد از جنگ جهانی اول که نارضایتی بسیاری در علم حاصل شد، معلمین علوم برای تدریس از وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی استفاده کردند، این امر باعث شد دانش آموزان علاقه بیشتری از خود نشان دهند و ثمرات استفاده از آزمایشگاه ها در تدریس باعث شد دانش آموختگان با آمادگی بیشتر جذب بازار کار و مؤسسات و کارخانه ها شوند در نتیجه تحول چشم گیری در پیشرفتهای صنعتی در کشورهای غرب ایجاد شد(شویک، 1992). از آن به بعد بود که در برنامه درسی کشورهای موفق در آموزش علوم تجربی، استفاده از آزمایشگاه و انجام فعالیت‌های عملی واقعی، بخش جدایی ناپذیری از موضوع درسی شد و تاکید زیاد بر تحقق اهداف مهارتی و نگرشی سبب شده است تا توجه خاصی به رشد مهارت های دست‌ورزی صورت پذیرد ( بدریان، 1385). از طرفی پیشرفت فناوری بشر امروزی در سده های اخیر سرعت حیرت آوری گرفته و تعلیم و تربیت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر این آموزش و پرورش از این پیشرفت ها در بکارگیری وسایل و روش های جدید بهره جسته است و شکل گیری فناوری آموزشی، میدان جدیدی برای انجام بررسی های علمی پیرامون نحوه به کارگیری وسایل و روش های جدید در امر آموزش ایجاد نموده است و در این راستا آخرین یافته های فناوری در خدمت آموزش در آمده است. نمونه ای از کاربردهای فناوری آموزشی، استفاده از نرم افزارهای آزمایشگاه مجازی می باشد که در سال های اختر رواج و رونق زیادی پیدا کرده است.

[1]. Shvyk, A .

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان مقایسه تاثیر آزمایشگاه حقیقی و مجازی بر یادگیری علوم تجربی 

Related posts:


  

95/8/7
7:39 ع

دانلود پایان نامه ارشد رشته علوم اجتماعی : بررسی مقایسه ای تحلیل گفتانی سیاست خارجی اوبامای نامزد ریاست جمهوری و اوبامای رییس جمهور در قبال خاورمیانه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 بررسی مقایسه ای تحلیل گفتانی سیاست خارجی اوبامای نامزد ریاست جمهوری و اوبامای رییس جمهور در قبال خاورمیانه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

1- 3- نورمن فرکلاف و تحلیل گفتمان انتقادی

رویکردِ تحلیلِ گفتمانِ انتقادی[1] از اوایلِ ده? 1990 میلادی پدیدار گشت، و امروزه، در قرن بیست و یکم، به یکی از رشته های پرسابقه و معتبرِ علوم اجتماعی تبدیل گشته است. به طور کلی، تحلیلِ گفتمانِ انتقادی را می توان به عنوان یک برنام? تحقیقاتیِ میان رشته ایِ (یا فرا رشته ای، آن گونه که خواهیم دید) مسئله محور تعریف نمود (وُداک، 2011: 38).

توجّه عمد? تحلیلِ گفتمانِ انتقادی، به قدرت، و به خصوص قدرتِ بازتولید شد? نهادی معطوف است. هدفِ تحلیلِ گفتمانِ انتقادی، تحلیلِ روابطِ ساختاریِ سلطه، تبعیض، قدرت و کنترلی است که در زبان تجلّی می یابند. تحلیلِ گفتمانِ انتقادی بر این امر تأکید دارد که گفتمان، ابزاری در خدمتِ قدرت است که معمولاً درکِ نحو? کارکردِ آن دشوار می باشد. هدفِ تحلیلِ گفتمانِ انتقادی، آشکار ساختن و بر ملا کردنِ این نحو? کارکرد است (بلومائرت، 2005: 24-25). تحلیلِ گفتمانِ انتقادی نه تنها در برابرِ “خودِ”  قدرت واکنش نشان می دهد، بلکه به تحلیلِ “اثراتِ” قدرت، پیامدهایِ قدرت، آنچه که قدرت بر سرِ مردم، گروه ها و جوامع می آورد، و این که این اثرات “چگونه” روی می دهند، نیز می پردازد. پیچیده ترین و بغرنج ترینِ این تأثیرات، “نابرابری” است؛ آن هنگام که سازوکارهایِ قدرت به گزینش و تمایزگذاریِ میانِ “خودی”ها و “غیرخودی”ها، یعنی طرد شدگان و محروم گشتگان، می پردازند (همان، 1-2).

مقول? دیگری که موردِ توجه زیادِ تحلیلِ گفتمانِ انتقادی قرار دارد، مقول? زبان است. این رویکرد، به زبان به مثاب? کرداری اجتماعی توجه نموده و به شیوه هایی علاقه مند است که ایدئولوژی ها و روابطِ قدرت از طریقِ زبان ظهور و بروز می یابند (بیکر و اِلِس، 2011: 26). در حقیقت، تحلیلِ گفتمانِ انتقادی در صددِ کشفِ این موضوع است که زبان چگونه برای ایجاد و حفظِ روابطِ قدرت و ایدئولوژی ها به کار گرفته می شود، و چگونه آنان را به چالش می کشد؟ (همان، 167).

نورمن فرکلاف یکی از اندیشمندان برجست? رویکردِ تحلیلِ گفتمانِ انتقادی است که در سال های اخیر کوشیده است تا به کمکِ این رویکرد، به بسطِ شیوه های تحلیلِ زبانی ای بپردازد که عملکردهای جوامعِ سرمایه داریِ معاصر را مورد توجه قرار می دهند. او صراحتاً کار خود را در قالبِ سنتِ تحقیقِ اجتماعیِ انتقادی قرار می دهد؛ سنتی که تمرکزِ اصلی اش، پرسش از این امر است که سرمایه داریِ معاصر، چگونه و چرا از بهزیستیِ انسان و شکوفاییِ او ممانعت به عمل می آورد، یا آن را محدود می کند، هم چنان که گاهی هم آن را تسهیل می کند. پاسخ بدین پرسش است که در شرایطی مساعد، به غلبه یافتن بر این موانع و محدودیت ها، یا حداقل، به کاستن از شدّت و حدّتِ آنان مدد می رساند (فرکلاف، 2010: 1-2).

[1]. Critical Discourse Analysis (CDA)

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی مقایسه ای تحلیل گفتانی سیاست خارجی اوبامای نامزد ریاست جمهوری و اوبامای رییس جمهور در قبال خاورمیانه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

بررسی مقایسه ای تحلیل گفتانی سیاست خارجی اوبامای نامزد ریاست جمهوری و اوبامای رییس جمهور در قبال خاورمیانه

Related posts:


  

ترجمه از وردپرس به پارسی بلاگ توسط تیم پارسی بلاگ